Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.7: Επέκταση της Πύλης Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.7: Επέκταση της Πύλης Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)

Επέκταση της Πύλης Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση επιπρόσθετων διαδικασιών.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας