Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Δράση 18.4: Δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη από το δημόσιο των ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Κύπρο

Στόχος 6 - Οικολογικές ΤεχνολογίεςΔράση 18.4: Δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη από το δημόσιο των ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Κύπρο

Δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη από το δημόσιο των ευφυών συστημάτων μεταφορών σε όλη την Κύπρο.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας