Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Δράση 20.1: Υιοθέτηση του πλαισίου που να διέπει την τηλε-εργασία

Στόχος 6 - Οικολογικές ΤεχνολογίεςΔράση 20.1: Υιοθέτηση του πλαισίου που να διέπει την τηλε-εργασία

Υιοθέτηση πλαισίου που να διέπει την τηλε-εργασία. Το πλαίσιο αυτό να ρυθμίζει μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν στον τρόπο υλοποίησης της τηλε-εργασίας, συμβάσεις μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου, εργατικών ατυχημάτων, κλπ. Θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις κατηγορίες εργασίας όπου μπορεί να εφαρμοστεί η τηλε-εργασία.


Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ)
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Κοινωνικοί Εταίροι


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας