Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Δράση 16.9: Μηχανογράφηση του εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο και θα διασυνδεθεί με το ΔΙΑΣ

Στόχος 4- Εκπαίδευση και ΜάθησηΔράση 16.9: Μηχανογράφηση του εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο και θα διασυνδεθεί με το ΔΙΑΣ

Μηχανογράφηση του εκπαιδευτικού συστήματος – Σε κάθε σχολείο να λειτουργεί σύστημα διαχείρισης μαθητών (εγγραφές, διατήρηση αρχείων μαθητών, κλπ) και να υλοποιηθεί κεντρικό σύστημα διαχείρισης των εκπαιδευτικών (τοποθετήσεις, μεταθέσεις, κλπ). Το σύστημα να διασυνδεθεί με το Πρόγραμμα ΔΙΑ.Σ και να παρέχει (διαδικτυακά) στους γονείς πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο, τις απουσίες και τις βαθμολογίες των μαθητών.


Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας