Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.14: Παροχή διασυνοριακών και διαλειτουργικών υπηρεσιών η-διακυβέρνησης και ευθυγράμμιση της διαλειτουργικότητας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.14: Παροχή διασυνοριακών και διαλειτουργικών υπηρεσιών η-διακυβέρνησης και ευθυγράμμιση της διαλειτουργικότητας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας

Παροχή αποδοτικών/αποτελεσματικών διασυνοριακών και διαλειτουργικών υπηρεσιών η-διακυβέρνησης και ευθυγράμμιση της διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας