Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.2: Αναθεώρηση της Στρατηγικής για την πληροφορική στη Δημόσια Υπηρεσία

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.2: Αναθεώρηση της Στρατηγικής για την πληροφορική στη Δημόσια Υπηρεσία

Αναθεώρηση της Στρατηγικής για την πληροφορική στη Δημόσια Υπηρεσία.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας