Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 8.2: Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης (call center) με όλες τις παρεχόμενες από τον Δήμο ή Κοινότητα υπηρεσίες

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 8.2: Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης (call center) με όλες τις παρεχόμενες από τον Δήμο ή Κοινότητα υπηρεσίες

Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης (call center), όπου ο πολίτης, αφού καλέσει τηλεφωνικά ένα καθορισμένο εθνικό αριθμό, να μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλες τις παρεχόμενες από τον Δήμο ή Κοινότητα υπηρεσίες.


Αρμόδιος Φορέας
Ένωση Δήμων Κύπρου
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας