Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.12: Ανάπτυξη περισσοτέρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχεδιασμένων με βάση τις ανάγκες των πολιτών/επιχειρήσεων

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.12: Ανάπτυξη περισσοτέρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχεδιασμένων με βάση τις ανάγκες των πολιτών/επιχειρήσεων

Ανάπτυξη περισσοτέρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχεδιασμένων με βάση τις ανάγκες των πολιτών/επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών αυτών.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας