Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 8.1: Δημιουργία Κεντρικοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών από όλους τους Δήμους και Κοινότητες

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 8.1: Δημιουργία Κεντρικοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών από όλους τους Δήμους και Κοινότητες

Δημιουργία Κεντρικοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών το οποίο να παρέχεται από ένα Κεντρικό Φορέα που θα αποτελεί συνεταιρισμό όλων των Δήμων ή αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω νομικού πλαισίου τότε από την Ένωση Δήμων Κύπρου. Το Κεντρικοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται την πληροφορία από όλους τους Δήμους/Κοινότητες κεντρικά χωρίς να χρειάζεται σε κάθε Δήμο/Κονότητα να υπάρχουν εγκατεστημένα υπολογιστικά συστήματα. Το σύστημα αυτό θα αφορά και τις Κοινότητες.

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες θα χρησιμοποιούν τον κεντρικοποιημένο τεχνολογικό εξοπλισμό για τη φιλοξενία των εφαρμογών που χρειάζονται και θα απαλλαγούν οριστικά από το κόστος αγοράς και συντήρησης του απαραίτητου εξοπλισμού για την υποστήριξη αυτών των εφαρμογών. Παράλληλα, οι εφαρμογές και τα δεδομένα θα παραμένουν ασφαλή στον κεντρικό παροχέα ο οποίος και θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες υψηλού επιπέδου. Η κεντρικοποιημένη διαχείριση στις υψηλού επιπέδου τεχνολογικές εγκαταστάσεις του Κεντρικού Φορέα (ή της Ένωσης Δήμων Κύπρου), διασφαλίζει τόσο την ασφάλεια όσο και την ιδιωτικότητα των δεδομένων αλλά και την υψηλή απόδοση ακόμα και των πιο απαιτητικών εφαρμογών.

Τα οφέλη που προκύπτουν από το Κεντρικοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών είναι πολλαπλά και αφορούν οικονομίες κλίμακας, ασφάλεια και αξιοπιστία των δεδομένων και κοινωνικά οφέλη όπως η προώθηση της πράσινης τεχνολογίας που αποφέρει εξοικονόμηση ενέργειας (όχι πολλαπλά datacenters).

Οι δυνατότητες του συστήματος μπορούν σταδιακά να αυξάνονται, ανάλογα με τις απαιτήσεις, με την προσθήκη επιπρόσθετης τεχνολογικής υποδομής. Η σταδιακή ανάπτυξη αυτής της υποδομής δίνει την δυνατότητα τόσο στους Δήμους/Κοινότητες να προσαρμοστούν όσο και στον Κεντρικό φορέα (ή την Ένωση Δήμων) να εξελίξει τις προσφερόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Κεντρικοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών αφορούν την πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού είτε απευθείας από τους Δήμους/Κοινότητες είτε από τους Δημότες μέσω των Δήμων/Κοινοτήτων. Κάθε Δήμος ή Κοινότητα θα μπορεί εύκολα να επιλέξει ποιες εφαρμογές χρειάζονται για την διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του (π.χ. λογιστήριο, καθαριότητα, γραμματεία, κτλ) όπως επίσης και ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα παρέχει προς τους Δημότες (π.χ. διαδικτυακή πύλη, υπηρεσίες τηλεματικής, e-learning, κτλ) χωρίς αυτό να εξαρτάται από την τεχνολογική υποδομή που διαθέτει ο Δήμος/Κοινότητα. Με το νέο κεντρικοποιημένο τρόπο διαχείρισης, νέες υπηρεσίες θα μπορούν σε μηδαμινό χρόνο να διατίθενται στους τελικούς χρήστες με την ασφάλεια και την αξιοπιστία που εγγυάται η ενοποιημένη τεχνολογική υποδομή.(α) Υπηρεσίες του Κεντρικού Φορέα (ή της ‘Ενωσης Δήμων Κύπρου) προς τους Δήμους/Κοινότητες
Μέσω της κεντρικής διάθεσης και διαχείρισης του λογισμικού για τους Δήμους, οι δημοτικοί υπάλληλοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σειρά εφαρμογών χωρίς καμία ιδιαίτερη τεχνολογική υποδομή τοπικά εκτός των τερματικών σταθμών και της γρήγορης πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Τέτοιες εφαρμογές είναι μεταξύ άλλων οι εξής: Διαχείριση Λογιστηρίου, Μισθοδοσία, Διαχείριση Προσωπικού, Διαχείριση Προμηθειών, Υπηρεσίες Ύδρευσης, Πρωτόκολλο/Διακίνηση εγγράφων.

(β) Υπηρεσίες Δήμων/Κοινοτήτων προς τους Δημότες
Οι Δημότες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές είτε μέσω του προσωπικού τους υπολογιστή, είτε μέσω του κινητού τους τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν ο Δημότης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών, όπως:
• Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης (Πληρωμή τελών, εξωδίκων, έκδοση ορισμένων αδειών)
• Υγειονομικές Υπηρεσίες
• Υπηρεσίες Τηλεματικής – GIS (Χαρτογράφηση του Δήμου)
• Υπηρεσίες Διαδικτυακής Πύλης προσβάσιμες από όλους του πολίτες λαμβάνοντας υπόψη και την οδηγία WCAG 2.0, έτσι ώστε οι ιστοσελίδες αυτές να είναι προσβάσιμες και από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
• Συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων και γενικότερα στις δημοκρατικές διαδικασίες (e-participation)
• Kοινωνική δικτύωση (social networking)
• Ενημέρωση μέσω δελτίων τύπου, άρθρων, blogs, video
• Άρση του κοινωνικού αποκλεισμού με στοχευμένο υλικό για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
• Εκπαίδευση (e-learning)
• Mobile Εφαρμογές (Αναφορά βλαβών ή άλλων συμβάντων συνδυάζοντας GIS και κινητό τηλέφωνο, ενημέρωση πολιτών για πολιτιστικές δράσεις, υγεία, αθλητισμό, υπενθύμιση για την πληρωμή διαφόρων λογαριασμών κλπ)

(γ) Πολίτες – Επισκέπτες ενός Δήμου/Κοινότητας
Οι επισκέπτες της πόλης μέσω των κινητών τους τηλεφώνων ή μέσα από κιόσκια πληροφοριών (infokiosks) μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές που βρίσκονται στο Κεντρικοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της διαμονής τους στην πόλη. Μέσω αυτών των εφαρμογών, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα τις υπηρεσίες και τα αξιοθέατα της πόλης.


Αρμόδιος Φορέας
Ένωση Δήμων Κύπρου
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας