Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.22: Αναθεώρηση των διαδικασιών του δημόσιου τομέα για αποτελεσματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.22: Αναθεώρηση των διαδικασιών του δημόσιου τομέα για αποτελεσματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Αναθεώρηση των διαδικασιών του δημόσιου τομέα για αποτελεσματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας