Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Δράση 1.2: Βελτίωση του πλαισίου για την ανάπτυξη ενσύρματων υποδομών

Στόχος 1 - Σύνδεση της ΚύπρουΔράση 1.2: Βελτίωση του πλαισίου για την ανάπτυξη ενσύρματων υποδομών

Βελτίωση του πλαισίου για την ανάπτυξη ενσύρματων υποδομών. Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του πλαισίου που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη ενσύρματων υποδομών. Με την εφαρμογή του, διαπιστώνεται ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, αλλά υπάρχουν ακόμα περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ενσύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα με την εφαρμογή του πλαισίου αυτού προωθείται η εγκατάσταση παθητικής υποδομής όπου εκτελούνται δημόσια έργα πολιτικής μηχανικής καθώς και προωθείται η συνεκμετάλλευση των ίδιων αγωγών μεταξύ των παροχέων.


Αρμόδιος Φορέας
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας