Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.6: Υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.6: Υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας