Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Δράση 19.2: Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ανάλυσης των ρειθρογραφημάτων των αυτογραφικών υδρομετρικών σταθμών σε ποταμούς

Στόχος 6 - Οικολογικές ΤεχνολογίεςΔράση 19.2: Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ανάλυσης των ρειθρογραφημάτων των αυτογραφικών υδρομετρικών σταθμών σε ποταμούς

Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ανάλυσης των ρειθρογραφημάτων των αυτογραφικών υδρομετρικών σταθμών σε ποταμούς.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας