Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Δράση 16.7: Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για όλα τα μαθήματα όλων των βαθμίδων

Στόχος 4- Εκπαίδευση και ΜάθησηΔράση 16.7: Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για όλα τα μαθήματα όλων των βαθμίδων

Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για όλα τα μαθήματα όλων των βαθμίδων.

Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας