Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 12.1: Ετοιμασία στρατηγικού σχεδίου προώθησης του τουριστικού προϊόντας με των ΤΠΕ

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 12.1: Ετοιμασία στρατηγικού σχεδίου προώθησης του τουριστικού προϊόντας με των ΤΠΕ

Ετοιμασία στρατηγικού σχεδίου προώθησης του τουριστικού προϊόντας με τη χρήση των ΤΠΕ.

Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, Συντονιστής
Εμπλεκόμενοι φορείς


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας