Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 8.3: Εγκατάσταση στους Δήμους και Κοινότητες αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπου να λαμβάνονται υπόψη και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 8.3: Εγκατάσταση στους Δήμους και Κοινότητες αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπου να λαμβάνονται υπόψη και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Εγκατάσταση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στους Δήμους και Κοινότητες αρκετού αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ώστε οι πολίτες που για οποιαδήποτε λόγο δεν είναι διασυνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους όχι μόνο με το Δήμο ή την Κοινότητα, αλλά και με την Κυβέρνηση και με άλλους οικονομικούς φορείς. Ο σχεδιασμός των εν λόγω ειδικά διαμορφωμένων χώρων πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.


Αρμόδιος Φορέας
Ένωση Δήμων Κύπρου
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας