Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Δράσεις Ψηφιακής Στρατηγικής > Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση

Δράσεις Ψηφιακής ΣτρατηγικήςΣτόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να αναβαθμίζει τους στόχους, τις μεθόδους και τα μέσα της, ώστε η προετοιμασία των νέων να επιτυγχάνεται κατά τρόπο που να παρέχει σ’ αυτούς όλα τα εφόδια που διασφαλίζουν την επιβίωσή τους στις δύσκολες και απαιτητικές προϋποθέσεις της σύγχρονης Κοινωνίας.

Η φιλοσοφία εισαγωγής των ΤΠΕ στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ο «ψηφιακός αλφαβητισμός» αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες του «ολοκληρωμένου αλφαβητισμού», με απώτερο στόχο μια πιο αποτελεσματική και ποιοτικά αναβαθμισμένη Παιδεία. Η ένταξη των πολυμέσων και η χρήση των ΤΠΕ θα ωθήσει την εκπαίδευση στο επόμενο σκαλοπάτι, αυτό της εξέλιξης και της αφομοίωσης των σημερινών αναγκών και θα βελτιώσει την ποιότητα της μάθησης.
Για να μπορέσει όμως η Κύπρος να ενταχθεί στο δυναμικό της Ευρωπαϊκής αγοράς δεν αρκεί μόνο να εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό της σύστημα στα σχολεία. Οφείλει να επεκτείνει την εκπαίδευση τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε η εξέλιξη και η αφομοίωση των σημερινών αναγκών να ενταχθεί στο γενικότερο σύνολο της κοινωνίας. Η εκπαίδευση των υφιστάμενων κρατικών λειτουργών σε θέματα ΤΠΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η κρατική μηχανή να αφομοιώσει τις γρήγορες εξελίξεις της εποχής και να δημιουργήσει έτσι την προϋπόθεση της ριζικής αλλαγής της κυβέρνησης και της σχέσης της με την κοινωνία, ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα της καθώς και τις παρεχόμενες στον πολίτη υπηρεσίες.

Η δια βίου μάθηση, η επανακατάρτιση, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση μπορούν να μειώσουν και να καταπολεμήσουν την ανεργία με την απόκτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης μέσω της τεχνολογίας της πληροφορίας παρέχει και δυνατότητες εκπαίδευσης απομονωμένων ομάδων πληθυσμού που βρίσκονται είτε στα νοσοκομεία είτε στις φυλακές, προετοιμάζοντας τους κατάλληλα για την επανένταξή τους στην κοινωνία αλλά και στο εργατικό δυναμικό γενικότερα.

Ο στόχος αυτός υλοποιείται με τις ακόλουθες Δράσεις: • Δράση 16.1: Διασύνδεση όλων των δημόσιων σχολείων με το Κέντρο Δεδομένων με φυσικές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων καθώς και λογική σύνδεση

 • Δράση 16.2: Ολοκλήρωση δομημένης καλωδίωσης σε όλα τα σχολεία για να είναι δυνατή η σύνδεσή τους με το Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών

 • Δράση 16.3: Αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλα τα σχολεία (ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή)

 • Δράση 16.4: Λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής και πολυμέσων σε κάθε σχολείο

 • Δράση 16.5: Εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε όλα τα σχολεία

 • Δράση 16.6: Επέκταση του Προγράμματος Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ) έτσι ώστε να καλύψει όλα τα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και να επεκταθεί στη Δημοτική Εκπαίδευση

 • Δράση 16.7: Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για όλα τα μαθήματα όλων των βαθμίδων

 • Δράση 16.8: Ανάπτυξη εφαρμογών εξ αποστάσεως διδασκαλίας

 • Δράση 16.9: Μηχανογράφηση του εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο και θα διασυνδεθεί με το ΔΙΑΣ

 • Δράση 16.10: Διεύρυνση των επιμορφωτικών παρεμβάσεων στη σχολική μονάδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

 • Δράση 16.11: Πρόσβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες αιχμής μέσα από την ανάπτυξη κέντρων αλληλεπιδραστικής μάθησης

 • Δράση 16.12: Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών αναφορικά με τις δεξιότητες τους στη διαχείριση των ΤΠΕ

 • Δράση 16.13: Πρόσβαση (επιγραμμικά) των σχολείων όλων των βαθμίδων σε εκπαιδευτικό σε υλικό/εκπαιδευτικές παραγωγές που έχει ήδη ψηφιοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 • Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

  Κάντο_Ηλεκτρονικά

  Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας