Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος

Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου


Ψηφιακή Στρατηγική
Σχετικά Αρχεία:

Main document digital strategy.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 2564,68Kb)
Main document digital strategy - Appendix 1.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 4218,07Kb)
Main document digital strategy - Appendix 2.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1514,2Kb)
Digital Strategy for Cyprus-Executive summary.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 547,74Kb)
Methodology-Analysis_CYDigitalStrategy_Final.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 681,64Kb)

Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας