Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Έκθεση Προόδου

Έκθεση Προόδου


Η έκθεση προόδου περιλαμβάνει τόσο την πρόοδο των υφιστάμενων δράσεων της στρατηγικής όσο και τις νέες δράσεις που εντάσσονται και γίνονται μέρος της στρατηγικής. Νέες δράσεις προκύπτουν εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων, των νέων αναγκών των αρμόδιων φορέων και της εκπλήρωσης υποχρεώσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η έκθεση προόδου αφορά όλους τους αρμόδιους φορείς είτε πρόκειται για δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Η Έκθεση Προόδου για το 2012 εγκρίθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων , τον Αύγουστο του 2013.

Η Έκθεση Προόδου του 2012 βρίσκεται πιο κάτω:
Σχετικά Αρχεία:

Ετήσια Έκθεση Προόδου 2012.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1755,23Kb)
Παράρτημα1-Ετήσια Έκθεση Προόδου 2012.xls
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Excel για να ανοίξει (Μέγεθος: 206,02Kb)

Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας