Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Προκήρυξη Προσφορών


Αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 22/2013 για την κατασκευή και τοποθέτηση:
(Α) Μεταλλικού κιγκλιδώματος,
(Β) Ηλεκτροκίνητων μεταλλικών συρόμενων θυρών,
(Γ) Μεταλλικών ανοιγόμενων θυρών,
για το νέο κτίριο του Κρατικού Λαχείου στην Έγκωμη.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡOKHΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, προκηρύσσει προσφορά με Αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 22/2013
για την κατασκευή και τοποθέτηση:
(Α) Μεταλλικού κιγκλιδώματος,
(Β) Ηλεκτροκίνητων μεταλλικών συρόμενων θυρών,
(Γ) Μεταλλικών ανοιγόμενων θυρών,
για το νέο κτίριο του Κρατικού Λαχείου στην Έγκωμη.

Ο κάθε προσφοροδότης επιβάλλεται όπως, προτού υποβάλει την προσφορά του, παρευρεθεί σε προγραμματισμένη επίσκεψη στο χώρο για υπόδειξη του χώρου εργασίας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/7/2013 από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 10:30 π.μ.
Τόπος συγκέντρωσης ορίζεται το Γραφείο της Τεχνικού κας. Σόφης Χαραλάμπους αρ. γραφείου 31 στο ισόγειο του Γραφείου του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λευκωσίας στην Λεωφόρο Στροβόλου 165, στο Στρόβολο. Ώρα αναχώρησης 9:45 π.μ.(τηλ. επικοινωνίας + 357 22806869).

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών η Παρασκευή 2/8/2013 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (www.eprocurement.gov.cy) και μέσω της επίσημης εφημερίδας της Δημοκρατίας.
Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Τηλεφ. Κατάλογος

Motion

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:10:55 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων