Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Προκήρυξη Προσφορών


Αρ. Προσφοράς: ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ) 7/2013. Επιδιόρθωση κατεστραμμένου ασφαλτικού οδοστρώματος (ππάτσιες) σε διάφορους δρόμους της Επαρχίας Λάρνακας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αρ. Προσφοράς: ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ) 7/2013


1.0 Το Τμήμα Δημοσίων Έργων , ( Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας ) ζητεί προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την επιδιόρθωση κατεστραμμένου ασφαλτικού οδοστρώματος (ππάτσιες) σε διάφορους δρόμους της Επαρχίας Λάρνακας, για χρονική περίοδο 12 μηνών, ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των €100.000,00 ± 30% όποιο λήξει πρώτο.1.0.1 Κατηγορία Έργου

1.0.2 Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Τέταρτης Τάξης Τεχνικών Έργων

1.0.3 Δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι κατέχουν ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάμει του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Τεχνικών έργων Νόμου, ανανεωμένη για το τρέχον έτος, για την εκτέλεση έργων της κατηγορίας και τάξης του έργου που καθορίζεται στην παράγραφο 1.0.2, πιο πάνω, ή ανώτερης τάξης.


2. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και να απευθύνονται στον
Επαρχιακό Μηχανικό Λάρνακας
Τμήματος Δημοσίων Έργων
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 59
6037 Λάρνακα

και πρέπει να κατατεθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Γραφείου στην πιο πάνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της Παρασκευής 12/7/2013 διαφορετικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.
3. Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφορών θα δίδονται από το Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας τηλ. 24-802116 ή από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων.Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Τηλεφ. Κατάλογος

Motion

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:10:55 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων