Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Προκήρυξη Προσφορών


Αρ. Διαγωνισμού : Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ. ΛΚΑ.) 12/2013. Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπίεση ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ) για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών στη Λάρνακα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αρ. Διαγωνισμού : Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ. ΛΚΑ.) 12/2013

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων , ( Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας ) ζητεί προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπίεση ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ) για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών στη Λάρνακα, όπως πιο κάτω:

Α. Στο Οικισμό Άγιοι Ανάργυροι I, Φάση Β

1.1 Ασφαλτική προεπάλειψη (Prime Coast): 3000m²±30%
1.2 Πρώτη στρώση ασφαλτικού τάπητα 70χιλ.(Βασική): 500 τόνοι ±30%
1.3 Ασφαλτική Συγκολλητική Επάλειψη (Tack Coat): 3000m²±30%
1.4 Δεύτερη στρώση ασφαλτικών τάπητα 50χιλ. (Επιφανειακή): 150 τόνοι ±30%

και

Β. Σε δρόμο στην περιοχή Κόκκινες στην Αραδίππου

1.1 Ασφαλτική προεπάλειψη (Prime Coast): 400m²±30%
1.2 Πρώτη στρώση ασφαλτικού τάπητα 70χιλ.(Βασική): 70 τόνοι ±30%
1.3 Ασφαλτική Συγκολλητική Επάλειψη (Tack Coat): 400m²±30%
1.4 Δεύτερη στρώση ασφαλτικών τάπητα 50χιλ. (Επιφανειακή): 50 τόνοι ±30%


2. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και να απευθύνονται στον
Επαρχιακό Μηχανικό Λάρνακας
Τμήματος Δημοσίων Έργων
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 59
6037 Λάρνακα

και πρέπει να κατατεθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Γραφείου στην πιο πάνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της Παρασκευής 29/3/2013 διαφορετικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.


3. Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφορών θα δίδονται από το Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας τηλ. 24-802132 ή από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων.Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Τηλεφ. Κατάλογος

Motion

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:10:55 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων