Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Προκήρυξη Προσφορών


Αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) Ε2/2014.
Κόψιμο, μάζεμα χόρτων και άχρηστων αντικειμένων, καθώς και σκούπισμα διαχωριστικής νησίδας σε διάφορους δρόμους και αυτοκινητοδρόμους της Επαρχίας Λευκωσίας.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡOKHΡΥΞΗΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ


Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, προκηρύσσει Διαγωνισμό με Αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) Ε2/2014
για το κόψιμο, μάζεμα χόρτων και άχρηστων αντικειμένων, καθώς και σκούπισμα διαχωριστικής νησίδας σε διάφορους δρόμους και αυτοκινητοδρόμους της Επαρχίας Λευκωσίας.

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών η Παρασκευή 16/5/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Η προσφορά πρέπει να απευθύνεται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσφορών και να κατατεθεί στο Κιβώτιο Προσφορών που βρίσκεται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, οδός Αχαιών 28, 1101 Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (www.eprocurement.gov.cy) και μέσω της επίσημης εφημερίδας της Δημοκρατίας.Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Νέες ποινές τροχαίας

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τηλεφ. Κατάλογος

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

112

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Δικτυακή πύλη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

Δημόσια Διαβούλευση

Enernetmob_Interreg-med Programme

Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/01/2021 02:58:36 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων