Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Προκήρυξη Προσφορών


Αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 1/2014
για την :
(A) Aφαίρεση και απομάκρυνση αμιαντόφυλλων οροφής και αμιαντόφυλλων τοιχοποιίας και
(B) Τοποθέτηση τραπεζοειδών τσίγκων με ενσωματωμένη μόνωση πολυουρεθάνης
για τα διάφορα Κυβερνητικά Κτίρια στη Λευκωσία.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡOKHΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, προκηρύσσει Προσφορά με Αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 1/2014
για την :
(A) Aφαίρεση και απομάκρυνση αμιαντόφυλλων οροφής και αμιαντόφυλλων τοιχοποιίας και
(B) Τοποθέτηση τραπεζοειδών τσίγκων με ενσωματωμένη μόνωση πολυουρεθάνης
για τα διάφορα Κυβερνητικά Κτίρια στη Λευκωσία.

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών η Παρασκευή 7/3/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (www.eprocurement.gov.cy) και μέσω της επίσημης εφημερίδας της Δημοκρατίας.Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Τηλεφ. Κατάλογος

Motion

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:10:55 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων