Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση -Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»

Δημόσια Διαβούλευση

Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»


H νέα Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 Νοεμβρίου 2019 και τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να την υιοθετήσουν μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι η Οδηγία 2008/96/ΕΚ έχει εναρμονιστεί με τον περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών Νόμο του 2011 (Ν. 8(Ι)/2011).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε την αναθεώρηση της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, στα πλαίσια της Τρίτης Δέσμης Μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση» (Mobility Package III). Η αναθεώρηση περιλαμβάνει την επέκταση του πεδίου κάλυψης και του περιεχόμενου της Οδηγίας, προς βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας στο οδικό δίκτυο. Η βασική στόχευση της αναθεωρημένης Οδηγίας είναι η μείωση κατά 50% των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από οδικές συγκρούσεις, σύμφωνα με τον πανευρωπαϊκό στόχο, με ορίζοντα το 2030. Σημαντικό υπόβαθρο της αναθεωρημένης Οδηγίας είναι η υιοθέτηση της στρατηγικής του Ασφαλούς Συστήματος (Safe System) και κατ’ επέκταση της έννοιας του «συγχωρητικού» οδικού περιβάλλοντος.

Για την υιοθέτηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1936 έχει ετοιμαστεί το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Αυγούστου 2020.

Βασικό αντικείμενο των Οδηγιών 2019/1936 & 2008/96/ΕΚ είναι η διενέργεια των ακόλουθων διαδικασιών:
Ι. Εκτιμήσεις επιπτώσεων οδικής ασφάλειας.

ΙΙ. Έλεγχοι οδικής ασφάλειας.

ΙΙΙ. Επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας.

ΙΙΙ. Αξιολογήσεις ασφάλειας ολόκληρου του οδικού δικτύου.

Οι πιο πάνω διαδικασίες εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση και συγκεκριμένα, αν η οδός ή το έργο οδικών υποδομών βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού, είτε υπό κατασκευή, είτε έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Το κύριο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2019/1936 & 2008/96/ΕΚ, αφορά τα πιο κάτω είδη δρόμων και συγκεκριμένα:
Ι. Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο Μεταφορών.

ΙΙ. Αυτοκινητόδρομοι.

ΙΙΙ. Άλλους κύριους οδικούς άξονες, εκτός αστικών περιοχών, που συνδέουν μεγάλες πόλεις ή περιοχές, ή και τα δύο, και που ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία οδού, κάτω από την κατηγορία “αυτοκινητόδρομος” στην εθνική ταξινόμηση των οδών.

IV. Έργα οδικών υποδομών που ολοκληρώνονται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την υιοθέτηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1936 έχει ετοιμαστεί το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Αυγούστου 2020.

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

- Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

- O περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών Νόμος του 2011 (Ν. 8(Ι)/2011).

- Οδηγία 2008/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών.

- Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τροποποίηση της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών.

Οι απόψεις ενδιαφερόμενων μπορούν να κατατεθούν γραπτώς προς το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων μέχρι τις 24 Αυγούστου 2020 με τους ακόλουθους τρόπους:

- Με επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφ. Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος.

- Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@pwd.mcw.gov.cy

Τμήμα Δημοσίων Έργων

7 Ιουλίου 2020Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat DIRECTIVE 96 2008 ROAD INFRUSTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT_EL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat DIRECTIVE 1936 2019 ROAD INFRUSTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT_EL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NOMOTHESIA peri diahiris tis asfalias N. 8 I 2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Proposed Law- revised ROAD INFRASTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT Law.pdf


Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Νέες ποινές τροχαίας

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τηλεφ. Κατάλογος

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

112

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Δικτυακή πύλη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

Δημόσια Διαβούλευση

Enernetmob_Interreg-med Programme

Τελευταία Ενημέρωση στις: 24/09/2021 12:03:22 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων