Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Προκήρυξη Προσφορών


Αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 22/2014
για την :
(A) Συντήρηση εξωτερικής όψης όλων των τοίχων της Εκκλησίας από πουρόπετρα και
(Β) Συντήρηση περιμετρικού εξωτερικού τοίχου περίφραξης από πουρόπετρα για τις Κεντρικές Φυλακές


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡOKHΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, προκηρύσσει Διαγωνισμό με Αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 22/2014
για την :
(A) Συντήρηση εξωτερικής όψης όλων των τοίχων της Εκκλησίας από πουρόπετρα και
(Β) Συντήρηση περιμετρικού εξωτερικού τοίχου περίφραξης από πουρόπετρα για τις Κεντρικές Φυλακές


Προθεσμία για την υποβολή των Προσφορών η Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Η προσφορά πρέπει να απευθύνεται στον Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων και πρέπει να κατατεθεί στο Κιβώτιο Προσφορών «Α» που βρίσκεται στο Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού του Τμήματος Δημοσίων Έργων Λευκωσίας στο Στρόβολο (ισόγειο) Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (www.eprocurement.gov.cy) και μέσω της επίσημης εφημερίδας της Δημοκρατίας.


Χ.Σ./Ε.ΘΕΜ/22.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗDirector's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Τηλεφ. Κατάλογος

Motion

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:10:55 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων