ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προκήρυξη Προσφορών


Αρ. Διαγωνισμού: ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ) 29/2013. Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση 190 ± 30% τ.μ. κεραμικών πατωμάτων τύπου γρανιτέ, για τον Πυροσβεστικό Σταθμό Νο. 1 στην Λάρνακα.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΑρ. Διαγωνισμού: ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ) 29/2013


Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ( Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας ) ζητεί προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση 190 ± 30% τ.μ. κεραμικών πατωμάτων τύπου γρανιτέ, λεπτόκοκκα και 40 ± 30% τρ.μ. τσεκκουλαδούρας, με φάρσο στο άνω μέρος, με επιφάνεια SEMI MATT, για τον Πυροσβεστικό Σταθμό Νο. 1 στην Λάρνακα.2. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και να απευθύνονται στον
Επαρχιακό Μηχανικό Λάρνακας
Τμήματος Δημοσίων Έργων
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 59
6037 Λάρνακα

και πρέπει να κατατεθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Γραφείου στην πιο πάνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της Παρασκευής 19/7/2013 διαφορετικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.
3. Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφορών θα δίδονται από το Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας τηλ. 24-802116 ή από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων.


Πίσω

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων