Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα > > Κενές Θέσεις > Κενές Θέσεις (Αρχείο)

Κενές Θέσεις (Αρχείο)
Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2021</span>] 2021

 • 23/11/2020 Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για τις θέσεις Αρχιτέκτονα που διεξήχθη στις 5 Σεπτεμβρίου 2020
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2020</span>] 2020

 • 05/02/2020 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
 • 08/05/2020 ΠΛΗΡΩΣΗ 3 ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για διαδικασία που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. 4445 και ημερομηνία 31/3/2010
 • 05/06/2020 ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • 20/07/2020 Πλήρωση 13 κενών μόνιμων θέσεων Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων - Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης
 • 27/08/2020 ΠΛΗΡΩΣΗ 3 ΚΑΙ 37 ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020
 • 07/12/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2019</span>] 2019

 • 14/01/2019 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 • 21/01/2019 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 • 08/07/2019 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • 08/07/2019 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ
 • 11/11/2019 ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • 02/12/2019 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2018</span>] 2018

 • 04/06/2018 Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωμη μιας κενής μονιμής θέσης Επιμετρήτη Ποσοτήτων
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2017</span>] 2017

 • 14/07/2017 ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
 • 25/07/2017 ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
 • 25/07/2017 ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • 12/09/2017 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • 20/09/2017 Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία, για απασχόληση στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/10/2017)
 • 02/10/2017 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
 • 02/10/2017 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 02/10/2017 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
 • 02/10/2017 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
 • 02/10/2017 ΘΕΣH ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ
 • 30/10/2017 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ


 • Director's Cv

  coronavirus

  CyprusFlight Pass

  Νέες ποινές τροχαίας

  Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

  Συλλογή νεκρών ζώων

  Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τηλεφ. Κατάλογος

  Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

  112

  ΔΙΑΥΛΟΣ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Δικτυακή πύλη

  ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

  Δημόσια Διαβούλευση

  Enernetmob_Interreg-med Programme

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/03/2021 03:07:18 PM
   

  © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
  Τμήμα Δημοσίων Έργων