Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/30/2018/Υ(Α)


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

[Κανονισμός 31(4)]

Η σειρά κατάταξης των προσφορών αναφέρεται με επιφύλαξη αναφορικά με την ορθότητα των τιμών και την πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού που θα ελεγχθούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών για επικαιροποίηση της μελέτης βελτίωσης της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και των οδών Ανδρέα Ζίττη και Γρηγόρη Αυξεντίου στην Κάτω Δευτερά.

Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/30/2018/Υ(Α)

Ημερομηνία Υποβολής: 02/11/2018

Α/Α
Όνομα Προσφέροντα
Ποσό ()
1.

Ευπαλίνος Μελετητική ΕΠΕ
17.380,00
2.

NGA Consulting Civil Engineers LLC
17.449,00
3.

A.J.Pericleous LLC
21.350,00
4.

ΔΙΟΝ.ΤΟΥΜΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
21.700,00Φώτο κ. Μαλλούππα

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

112

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

PPP - 18ΤΗ ΜΑΥ 2018

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Κοινωνικά

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 13/12/2018 02:25:22 PM
 

© 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων