Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/30/2018/Υ(Α)


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

[Κανονισμός 31(4)]

Η σειρά κατάταξης των προσφορών αναφέρεται με επιφύλαξη αναφορικά με την ορθότητα των τιμών και την πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού που θα ελεγχθούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών για επικαιροποίηση της μελέτης βελτίωσης της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και των οδών Ανδρέα Ζίττη και Γρηγόρη Αυξεντίου στην Κάτω Δευτερά.

Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/30/2018/Υ(Α)

Ημερομηνία Υποβολής: 02/11/2018

Α/Α
Όνομα Προσφέροντα
Ποσό ()
1.

Ευπαλίνος Μελετητική ΕΠΕ
17.380,00
2.

NGA Consulting Civil Engineers LLC
17.449,00
3.

A.J.Pericleous LLC
21.350,00
4.

ΔΙΟΝ.ΤΟΥΜΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
21.700,00



Director's Cv

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Τηλεφ. Κατάλογος

Motion

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Troodos Houses

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Κοινωνικά

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/01/2020 02:14:06 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων