Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/30/2018/Υ(Α)


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

[Κανονισμός 31(4)]

Η σειρά κατάταξης των προσφορών αναφέρεται με επιφύλαξη αναφορικά με την ορθότητα των τιμών και την πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού που θα ελεγχθούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών για επικαιροποίηση της μελέτης βελτίωσης της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και των οδών Ανδρέα Ζίττη και Γρηγόρη Αυξεντίου στην Κάτω Δευτερά.

Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/30/2018/Υ(Α)

Ημερομηνία Υποβολής: 02/11/2018

Α/Α
Όνομα Προσφέροντα
Ποσό ()
1.

Ευπαλίνος Μελετητική ΕΠΕ
17.380,00
2.

NGA Consulting Civil Engineers LLC
17.449,00
3.

A.J.Pericleous LLC
21.350,00
4.

ΔΙΟΝ.ΤΟΥΜΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
21.700,00Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

112

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Enernetmob_Interreg-med Programme

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Κοινωνικά

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/04/2019 12:17:15 PM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων