ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Άλλες Ανακοινώσεις


Ανοικτός Διαγωνισμός Τύπου Συμφωνίας-Πλαίσιο για Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Στάσεων/Στεγάστρων Λεωφορείων Παγκύπρια
(Intention to Procure an Open Competition of a Framework Agreement for the Provision, Installation and Maintenance of Bus Stops /Shelters, by 7/2/2020)Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προτίθεται να προκηρύξει Ανοικτό Διαγωνισμού Τύπου Συμφωνίας-Πλαίσιο με μια Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή (ΥΜΕΕ) και έναν Ανάδοχο, για Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Στάσεων/Στεγάστρων Λεωφορείων Παγκύπρια.

Πριν προκηρυχθούν τα τελικά έγγραφα του Διαγωνισμού, το ΥΜΕΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν τις απόψεις τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο, μέχρι τις 7/2/2020, για τα πιο κάτω σημεία:
. Διάρκεια Συμφωνίας
. Χρόνος Παράδοσης
. Shop Drawings
. Διάρκεια και Περιεχόμενο Συντήρησης
. Περίοδος Εγγύησης
. Προδιαγραφές και Πιστοποιητικά Υλικών
. Απαιτούμενα Πιστοποιητικά και Εμπειρία Κατασκευαστή/Προμηθευτή.

Λεπτομερής περιγραφή για τα πιο πάνω σημεία δίνεται στο συνημμένο αρχείο.

All interested parties are invited to submit their views on the provided information attached.


Σχετικά Αρχεία:
Πίσω

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων