ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων


Από τη Δευτέρα 12/3/2018, θα αρχίσει η εκτέλεση εργασιών του βόρειου τμήματος του Παραλιακού Δρόμου παρά τη συμβολή του με την οδό Δ. Χ"Παύλου μέχρι τον κυκλικό κόμβο παλαιού Λιμανιού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων, Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού ανακοινώνει ότι, οι κατασκευαστικές εργασίες στα πλαίσια του Πολεοδομικού Έργου, για τη βελτίωση του δρόμου που συνδέει τη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ με τον παραλιακό δρόμο Λεμεσού, από τη συμβολή του παραλιακού δρόμου με την οδό Κουμανδαρίας μέχρι την εκκλησία Αγίου Αντωνίου, συνεχίζονται κανονικά.

Από τη Δευτέρα 12/3/2018, θα αρχίσει η εκτέλεση εργασιών του βόρειου τμήματος του Παραλιακού Δρόμου παρά τη συμβολή του με την οδό Δ. Χ"Παύλου μέχρι τον κυκλικό κόμβο παλαιού Λιμανιού.

Κατά το στάδιο των εργασιών, το βόρειο τμήμα του Παραλιακού Δρόμου από τη συμβολή του με την οδό Δ. Χ"Παύλου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Παλαιού Λιμανιού θα παραμείνει κλειστό και η τροχαία θα εξακολουθεί να διακινείται στο νότιο τμήμα με αμφίδρομη κίνηση. Θα εφαρμοστούν επίσης οι ακόλουθες τροχαίες διευθετήσεις:

(ι) Κατάργηση της υφιστάμενης στάσης λεωφορείων στον παραλιακό δρόμο παρά την Εκκλησία Αγίας Νάπας και δημιουργία προσωρινού κόλπου στο νότιο τμήμα του δρόμου ανατολικά της οδού Κουμανδαρίας.

(ιι) Κυκλοφοριακή διαχείριση υφιστάμενων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων στάθμευσης στα βόρεια.

(ιιι) Μετακίνηση υφιστάμενης διάβασης πεζών τύπου Pelican που βρίσκεται δυτικά της οδού Κουμανδαρίας σε νέα θέση ανατολικά της οδού Κουμανδαρίας για εξυπηρέτηση και του επιβατικού κοινού στον προσωρινό κόλπο λεωφορείων.

(ιν) Κατασκευή νέας προσωρινής και υπερυψωμένης διάβασης τύπου “Zebra” παρά το ΚΕΠ/Μώλος.

(ν) Η είσοδος/έξοδος προς την Ανάπτυξη του παλιού Λιμανιού και Μαρίνα Λεμεσού θα παραμείνει ανοιχτή.

(vι) Οι υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης του παραλιακού μετώπου (Αρχής Λιμένων - Μώλου) θα παραμείνουν σε λειτουργία.

Οι εργασίες αυτές αναμένονται να διαρκέσουν τέσσερεις (4) μήνες.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ο Δήμος Λεμεσού απολογούνται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλούν το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τις πιο πάνω προγραμματισμένες εργασίες μέσω της ιστοσελίδας “www.traffic4cyprus.org.cy στην οποία δίνεται χαρτογραφική απεικόνιση των εργασιών και των επιπτώσεων τους στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια τους.


ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

7 Μαρτίου 2018Πίσω

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων