Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


Λειτουργία πινακίδας υπόδειξης ταχύτητας οχήματος στο δρόμο που συνδέει τη Λακατάμεια με τη Κάτω Δευτερά


Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει τη λειτουργία πινακίδας υπόδειξης ταχύτητας οχήματος στο δρόμο που συνδέει τη Λακατάμεια με τη Κάτω Δευτερά με κατεύθυνση προς Λακατάμεια παρά το Αγρόκτημα Στράκκα.

Η πινακίδα αφού υποδεικνύει το όριο ταχύτητας των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα, πληροφορεί το οδηγό που προσεγγίζει την πινακίδα μεταβλητού μηνύματος για την πραγματική του ταχύτητα σε πραγματικό χρόνο. Η ενημέρωση για την πραγματική ταχύτητα έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα με σκοπό την αυτοσυμμόρφωση των οδηγών προς το καθορισμένο όριο ταχύτητας. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πινακίδα δεν καταγράφει οποιαδήποτε στοιχεία ταυτότητας του οδηγού, ούτε έχει σχέση με το σύστημα φωτοεπισήμανσης.

Οι πινακίδες υπόδειξης ταχύτητας οχήματος αποτελούν διαδεδομένη πρακτική στο εξωτερικό με στόχο την αυτόσυμμόρφωση των οδηγών προς το καθορισμένο όριο ταχύτητας και γενικότερα τη βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας. Η τοποθέτηση της πινακίδας στην Κύπρο είναι σε πιλοτική βάση, στα πλαίσια της στρατηγικής του Τμήματος Δημοσίων Έργων για βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Κύπρου.

Επ’ ευκαιρία της ανακοίνωσης αυτής, το Τμήμα Δημοσίων Έργων καλεί τους οδηγούς σε συμμόρφωση προς το εκάστοτε καθορισμένο όριο ταχύτητας και γενικότερα προς τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
coronavirus

CyprusFlight Pass

Νέες ποινές τροχαίας

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τηλεφ. Κατάλογος

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

112

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Δικτυακή πύλη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

Δημόσια Διαβούλευση

Enernetmob_Interreg-med Programme

Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/04/2021 11:24:10 AM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων