ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Άλλες Ανακοινώσεις


Λειτουργία πινακίδας υπόδειξης ταχύτητας οχήματος στο δρόμο που συνδέει τη Λακατάμεια με τη Κάτω Δευτερά


Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει τη λειτουργία πινακίδας υπόδειξης ταχύτητας οχήματος στο δρόμο που συνδέει τη Λακατάμεια με τη Κάτω Δευτερά με κατεύθυνση προς Λακατάμεια παρά το Αγρόκτημα Στράκκα.

Η πινακίδα αφού υποδεικνύει το όριο ταχύτητας των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα, πληροφορεί το οδηγό που προσεγγίζει την πινακίδα μεταβλητού μηνύματος για την πραγματική του ταχύτητα σε πραγματικό χρόνο. Η ενημέρωση για την πραγματική ταχύτητα έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα με σκοπό την αυτοσυμμόρφωση των οδηγών προς το καθορισμένο όριο ταχύτητας. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πινακίδα δεν καταγράφει οποιαδήποτε στοιχεία ταυτότητας του οδηγού, ούτε έχει σχέση με το σύστημα φωτοεπισήμανσης.

Οι πινακίδες υπόδειξης ταχύτητας οχήματος αποτελούν διαδεδομένη πρακτική στο εξωτερικό με στόχο την αυτόσυμμόρφωση των οδηγών προς το καθορισμένο όριο ταχύτητας και γενικότερα τη βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας. Η τοποθέτηση της πινακίδας στην Κύπρο είναι σε πιλοτική βάση, στα πλαίσια της στρατηγικής του Τμήματος Δημοσίων Έργων για βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Κύπρου.

Επ’ ευκαιρία της ανακοίνωσης αυτής, το Τμήμα Δημοσίων Έργων καλεί τους οδηγούς σε συμμόρφωση προς το εκάστοτε καθορισμένο όριο ταχύτητας και γενικότερα προς τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.Πίσω

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων