Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου

Την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2007, έγινε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας μεταξύ του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου για τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία.

Τη Συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων η Υπουργός κα Μαρία Μαλαχτού-Παμπαλλή, εκ μέρους του Τμήματος Δημοσίων Έργων ο Διευθυντής κος Αλέκος Μιχαηλίδης, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης κος Σταύρος Ζένιος και τέλος εκ μέρους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρόεδρος κος Πάνος Παπαναστασίου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μια από τις κυριότερες κοιτίδες έρευνας στον τόπο μας, ενώ από την άλλη το Τμήμα Δημοσίων Έργων αποτελεί τον κυριότερο μοχλό ανάπτυξης έργων υποδομής και χώρο πρακτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων των διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων.

Η εν λόγω Συμφωνία προσφέρει πολλές δυνατότητες συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε τομείς της πολιτικής μηχανικής όπως οδοποιίας, γεφυροποιίας, κτιρίων, θαλάσσιων και άλλων τεχνικών έργων. Επίσης θα δώσει την ευκαιρία στα συμβαλλόμενα μέρη, για καλύτερη αξιοποίηση της εργαστηριακής τους υποδομής και για εξέταση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος τόσο από θεωρητικής όσο και πρακτικής πλευράς.

Το προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων καθώς και οι καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα έχουν στο εξής πολλές ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων σε διάφορους τομείς της μηχανικής, με στόχο τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και υλικών που οδηγούν σε ποιοτικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον κατασκευές
Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Νέες ποινές τροχαίας

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τηλεφ. Κατάλογος

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

112

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Δικτυακή πύλη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

Δημόσια Διαβούλευση

Enernetmob_Interreg-med Programme

Τελευταία Ενημέρωση στις: 05/03/2021 02:54:30 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων