Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Έγγραφα Προσφορών


Τεχνικά Εργα - Πρότυπα Εγγραφα Διαγωνισμού

Τίτλος Εγγράφου
κάντε "κλικ" στον αστερίσκο για φόρτωση των εγγράφων
ΤΟΜΟΣ Α
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
(Για Τεχνικά ΄Εργα)
ΤΟΜΟΣ Β
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ I : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΙI: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έκδοση: Μάϊος 2020
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
(με κατά προσέγγιση ποσότητες)
Έκδοση: 1η Σεπτεμβρίου 2006
(Με τροποποιήσεις την 1η Μαρτίου 2018)
ΤΟΜΟΣ Γ
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
(Για Οδικά και Τεχνικά ΄Εργα)
Έκδοση: Μάϊος 2020
ΤΟΜΟΣ Ε
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
Έκδοση: Μάϊος 2020
ΤΟΜΟΣ Ε
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
(Για Έργα Περιοδικής Συντήρησης)
Έκδοση : Μάϊος 2020
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΜ – (Ανώτατο Εκτιμημένο Ποσό €50.000)
ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
(Προτυπο) 8/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2020

(Θα παραμείνουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα για σκοπούς αναφοράς για διάστημα 6 μηνών.)

ΤΟΜΟΣ Γ
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
(Για Οδικά και Τεχνικά ΄Εργα)
Έκδοση: Απρίλιος 2012
ΤΟΜΟΣ Ε
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
Έκδοση: Μάρτιος 2019Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Τηλεφ. Κατάλογος

Δημόσια Διαβούλευση

Motion

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 08/07/2020 02:00:41 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων