Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Έγγραφα Προσφορών


Τεχνικά Εργα - Πρότυπα Εγγραφα Διαγωνισμού

Τίτλος Εγγράφου
κάντε "κλικ" στον αστερίσκο για φόρτωση των εγγράφων
ΤΟΜΟΣ Α
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
(Για Τεχνικά ΄Εργα)
Έκδοση: - Ιούλιος 2018
ΤΟΜΟΣ Β
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
(με κατά προσέγγιση ποσότητες)
Έκδοση: 1/9/2006
(Με τροποποιήσεις την 1/3/2018)
ΤΟΜΟΣ Γ
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
(Για Οδικά και Τεχνικά ΄Εργα)
Έκδοση: Απρίλιος 2012
ΤΟΜΟΣ Ε
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
Έκδοση: Μάρτιος 2019
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Έκδοση: Αύγουστος 2018
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΜ – (Ανώτατο Εκτιμημένο Ποσό €50.000)

Έκδοση: Αύγουστος 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
(Προτυπο) 8/2018Director's Cv

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Motion

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Troodos Houses

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Κοινωνικά

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 15/11/2019 02:22:35 PM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων