ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έγγραφα Προσφορών


Τεχνικά Εργα - Πρότυπα Εγγραφα Διαγωνισμού

Τίτλος Εγγράφου
κάντε "κλικ" στον αστερίσκο για φόρτωση των εγγράφων
ΤΟΜΟΣ Α
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
(Για Τεχνικά ΄Εργα)
ΤΟΜΟΣ Β
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ I : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΙI: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έκδοση: Μάϊος 2020
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
(με κατά προσέγγιση ποσότητες)
Έκδοση: 1η Σεπτεμβρίου 2006
(Με τροποποιήσεις την 1η Μαρτίου 2018)
ΤΟΜΟΣ Γ
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
(Για Οδικά και Τεχνικά ΄Εργα)
Έκδοση: Μάϊος 2020
ΤΟΜΟΣ Ε
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
Έκδοση: Μάϊος 2020
ΤΟΜΟΣ Ε
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
(Για Έργα Περιοδικής Συντήρησης)
Έκδοση : Μάϊος 2020
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΜ – (Ανώτατο Εκτιμημένο Ποσό €50.000)
ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
(Προτυπο) 8/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2020

(Θα παραμείνουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα για σκοπούς αναφοράς για διάστημα 6 μηνών.)

ΤΟΜΟΣ Γ
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
(Για Οδικά και Τεχνικά ΄Εργα)
Έκδοση: Απρίλιος 2012
ΤΟΜΟΣ Ε
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
Έκδοση: Μάρτιος 2019


Πίσω

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων