ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Άλλες Ανακοινώσεις


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/32/2018/Π(Α)


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

[Κανονισμός 31(4)]

Η σειρά κατάταξης των προσφορών αναφέρεται με επιφύλαξη αναφορικά με την ορθότητα των τιμών και την πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού που θα ελεγχθούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης
Έργο: Προμήθεια α) θερμοπλαστικής μπογιάς και β) υαλοψηφίδας (Glass Beads).

Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/32/2018/Π(Α)

Ημερομηνία Υποβολής: 13/07/2018

Α/Α
Όνομα Προσφέροντα
Ποσό ()
Τμήμα Α- Θερμοπλαστική Μπογιά
1.

ELNIA LTD.
551.300,00
2.

ANC WATERPROOFING INDUSTRIES LTD
551.825,00
3.

AMELCO INDUSTRIES LTD.
555.250,00
4.

CYCON TECH LTD
582.725,00
5.

ERIMENDO LIMITED
686.875,00
Τμήμα Β- Υαλοψηφίδα Glass Beads
1.

ANC WATERPROOFING INDUSTRIES LTD
17.536.00
2.

ΚΩΣΤΑΣ Β ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΤΔ
19.488,00
3.

AMELCO INDUSTRIES LTD.
24.640,00
4.

ERIMENDO LIMITED
28.512,00
5.

ELNIA LTD.
28.800,00


Πίσω

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων