Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων
στο Περιβάλλον, σχετικά με την βελτίωση του δρόμου Λεμεσού- Αγρού

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 21 του Νόμου 140(Ι)/2005*


Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 21 του Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου 140(Ι)/2005, ότι στις
17 Φεβρουαρίου 2012 υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων
στο Περιβάλλον, σχετικά με την βελτίωση του δρόμου Λεμεσού- Αγρού στην περιοχή Λεμεσού.

2. Η μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις
7.30 π.μ. - 2.30 μ.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20- 22, Έγκωμη) .

3. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος, σε

διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής,

απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης ή τις επιπτώσεις

που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.
Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Νέες ποινές τροχαίας

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τηλεφ. Κατάλογος

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

112

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Δικτυακή πύλη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

Δημόσια Διαβούλευση

Enernetmob_Interreg-med Programme

Τελευταία Ενημέρωση στις: 05/03/2021 02:54:30 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων