Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/25/2018/Π(Α)


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

[Κανονισμός 31(4)]

Η σειρά κατάταξης των προσφορών αναφέρεται με επιφύλαξη αναφορικά με την ορθότητα των τιμών και την πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού που θα ελεγχθούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης
Προμήθεια και Εγκατάσταση/συναρμολόγηση τεσσάρων (4) Προκατασκευασμένων Υποστατικών διαστάσεων 3,0mX8,0m έκαστο, τεσσάρων (4) Προκατασκευασμένων Υποστατικών διαστάσεων 3,0mX10,0m έκαστο περιλαμβανομένων και των μεταλλικών στεγάστρων και ενός (1) μεταλλικού κτιρίου με προκατασκευασμένα πανέλα πολυουρεθάνης διαστάσεων 3,0mX10,0m (για χρήση ως χώροι υγιεινής), στο στρατόπεδο των Ηνωμένων Εθνών στην Αθηαίνου

Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/25/2018/Π(Α)

Ημερομηνία Υποβολής:03/09/2018

Α/Α
Όνομα Προσφέροντα
Ποσό ()
1.

K AND K STEELWORKS LIMITED
139.095,00
2.

KMS BUILDINGS SA
148.656,00
3.

D.A.METAL HOME LTD
157.855,00Director's Cv

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Τηλεφ. Κατάλογος

Motion

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Troodos Houses

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Κοινωνικά

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 17/01/2020 02:49:13 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων