Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ


Το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι η εκπόνηση της μελέτης για την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τη Λεμεσό κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία εταιρειών: PTV Transport Consult GmbH (Γερμανία), PTV Planung Transport Verkehr AG (Γερμανία), Tredit S.A. (Ελλάδα) and A.L.A. Planning Partnership Consultancy L.L.C (Κύπρος) για το ποσό των €630.860,000 (χωρίς ΦΠΑ) και υπογράφηκε η σχετική Σύμβαση στις 2 Μαρτίου 2017. Η μελέτη αυτή συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. κατά 85% και θα διαρκέσει 23 μήνες.

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελούν την εξέλιξη των παραδοσιακών κυκλοφοριακών μελετών, με περισσότερη έμφαση στον άνθρωπο και το περιβάλλον στο οποίο ζει, και στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πτυχής των αστικών μεταφορών, ατόμων και εμπορευμάτων. Η περιοχή μελέτης καλύπτει την ευρύτερη αστική περιοχή Λεμεσού στην οποία περιλαμβάνονται οι έξι Δήμοι της πόλης και έντεκα περιαστικές Κοινότητες. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση μέσω λεπτομερούς κυκλοφοριακού μοντέλου διάφορων σεναρίων που θα περιλαμβάνουν δέσμες μέτρων, πολιτικών και δράσεων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των ανθρώπων και των επιχειρήσεων για κινητικότητα. Αυτά θα συνοδευτούν με σχέδιο προώθησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης τους καθώς και καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας σειράς μικρότερων μελετών για επιμέρους θέματα που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα όπως τις δημόσιες συγκοινωνίες, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ολοκληρωμένο ποδηλατικό δίκτυο, δίκτυο πεζόδρομων, τις εμπορευματικές μεταφορές, τον καθορισμό ολοκληρωμένης πολιτικής για τη στάθμευση, την προσβασιμότητα ειδικών ομάδων όπως ατόμων με κινητικά προβλήματα, άτομα τρίτης ηλικίας, μαθητές κλπ., τα ευφυή συστήματα μεταφορών, την οδική ασφάλεια, την ανακατανομή του οδικού χώρου και προτάσεις αναφορικά με τον πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό της πόλης. Οι προτάσεις θα συνοδεύονται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με στόχο η Λεμεσός να θέσει τις βάσεις μιας καθόλα βιώσιμης πόλης, μέχρι το 2030. Η συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και των πολιτών θα είναι συστηματική σε όλα τα στάδια της μελέτης μέσω (α) της συστασης και λειτουργίας Επιτροπής Εμπλεκομένων Φορέων, (β) δημόσιων διαβουλεύσεων με το ευρύτερο κοινό (προγραμματίζονται πέντε) και (γ) στοχευμένων συναντήσεων με κοινωνικές ομάδες και σύνολα.

Η έναρξη των εργασιών ορίστηκε στις 13 Μαρτίου 2017 και θα αρχίσει σύντομα η συλλογή δεδομένων η οποία περιλαμβάνει κυκλοφοριακές μετρήσεις σε τμήματα των δρόμων και σε σηματοδοτούμενους ή άλλους κόμβους, καθώς και μετρήσεις για τις δημόσιες μεταφορές και τους χώρους στάθμευσης. Θα διεξαχθούν επίσης συνεντεύξεις με πολίτες/οδηγούς (τηλεφωνικές και στο πλάι του δρόμου). Το κοινό παρακαλείται θερμά να συμμετάσχει στις συνεντεύξεις, εφόσον του ζητηθεί, και να διευκολύνει το προσωπικό συλλογής δεδομένων.

Τμήμα Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων
Μάρτιος 2017


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Περιοχή Μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Λεμεσού.pdf


Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Τηλεφ. Κατάλογος

Δημόσια Διαβούλευση

Motion

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/08/2020 11:15:32 AM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων