Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων


Εργασίες για την Κατασκευή και Βελτίωση της Οδού Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι, τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012, αρχίζουν οι εργασίες για την Κατασκευή και Βελτίωση της Οδού Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα.

Το Έργο αφορά την αναβάθμιση της οδού Πιαλέ Πασιά που συνδέει την περιοχή των Φοινικούδων και του Κάστρου με την τουριστική περιοχή Μακένζυ καθώς και με τη λεωφόρο Αρτέμιδος που οδηγεί στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Το Έργο, συνολικού μήκους 2χλμ. περίπου, διαχωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα μήκους 1χλμ., από το Κάστρο μέχρι το Αλιευτικό Καταφύγιο, θα έχει πλατειακό χαρακτήρα με οδόστρωμα από γρανιτόλιθο και θα είναι μονοδρομημένο. Στο τμήμα αυτό θα γίνουν επίσης έργα μέσα στη θάλασσα για τη δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου πλάτους 5,5μ..

Το δεύτερο τμήμα, από το Αλιευτικό Καταφύγιο μέχρι την έξοδο προς την παραλία Μακένζυ, μήκους επίσης 1 χλμ., περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και την κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου στη συμβολή που συνδέει την παραλία Μακένζυ.

Σε ολόκληρο το Έργο θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών με πρόνοιες για την ασφαλή διακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και ποδηλατόδρομος. Θα τοποθετηθεί επίσης μοντέρνος οδικός φωτισμός και θα γίνει τοπιοτέχνηση και μεταφύτευση των υφιστάμενων φοινικιών.

Το Έργο επιπρόσθετα περιλαμβάνει αναβάθμιση του συστήματος ομβρίων υδάτων και εργασίες υπογειοποίησης αρχών κοινής ωφέλειας και ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών.

Η συνολική δαπάνη του Έργου είναι €7,8εκ. περίπου και η διάρκεια κατασκευής του θα είναι 18 μήνες. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λάρνακας.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Λάρνακας και το Ρυθμιστικό Σχέδιο ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Ανάδοχος Συμβολαίου είναι η Εργοληπτική Εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ Εργοληπτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ενώ την επίβλεψη του Έργου ανέλαβε το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Το Έργο θα εκτελείται σε φάσεις και θα εφαρμόζονται ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για όσο το δυνατό ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας του κοινού.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


5 Σεπτεμβρίου 2012Director's Cv

coronavirus

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Τηλεφ. Κατάλογος

Motion

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Troodos Houses

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Κοινωνικά

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/04/2020 03:32:49 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων