Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση οικοδομή στην Λάρνακα (εντός ακτίνας 15 Km από Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας στις Φοινικούδες)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση οικοδομή στην Λάρνακα (εντός ακτίνας 15 Km από Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας στις Φοινικούδες), συνολικού καθαρού εμβαδού(εξαιρουμένων κλιμακοστασίων) 730 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±3%, για τη στέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Δημοσίων Έργων Λάρνακας, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 (πέντε) έτη με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους 2 (δύο) ετών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, της διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά. Η οικοδομή πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτη και με δυνατότητα διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων.

2. Ο Ιδιοκτήτης της οικοδομής πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις απαιτούμενες κατά Νόμο άδειες για την ανέγερση της οικοδομής και να μπορεί να εξασφαλίσει την τελική έγκριση και άδεια χρήσης. Σε περίπτωση κωλύματος εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών ο μισθωτής έχει το δικαίωμα άμεσης διακοπής /τερματισμού της σύμβασης.

3. Το σύνολο των εργαζομένων ανέρχεται στους 35. Η οικοδομή πρέπει να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης και διακίνησης σε άτομα με αναπηρία, να διαθέτει ανελκυστήρα, κλιματισμό και δομημένη καλωδίωση. Να υπάρχει σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης όπως και σύστημα συναγερμού.

4. Η οικοδομή πρέπει να διαθέτει επίσης επαρκή αριθμό χώρων στάθμευσης για τις ανάγκες του προσωπικού (γύρω στους 35 χώρους) καθώς και 15 χώρους στάθμευσης επισκεπτών, δηλαδή χώρων με εύκολη πρόσβαση στο κοινό.

5. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα: 1. Τίτλος Ιδιοκτησίας 2. Τελική Έγκριση ή Άδεια Οικοδομής, 3.Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων /όψεων και τομών της οικοδομής, 4.Πιστοποιητικό Ελέγχου Στατικής Επάρκειας Κτιρίου, αν ανεγέρθηκε πριν το 1987, 5.Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά όροφο, όσο και των εμβαδών των αποθηκών τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση, 6. Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση της οικοδομής, 7.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, και 8. Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν η οικοδομή έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτιρίου.

6. Στη δήλωση πρέπει να αναφερθεί το προτεινόμενο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο (€/τ.μ.) για γραφειακούς και αποθηκευτικούς χώρους, το οποίο θα εξετασθεί και καθορισθεί από την αρμόδια Επιτροπή.

7. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στον Επαρχιακό Μηχανικό Δημοσίων Έργων Λάρνακας και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Επαρχιακού Γραφείου Δημοσίων Έργων Λάρνακας στην Οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 59, τ.κ. 6037 Λάρνακα, το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. τη Παρασκευή 29/01/2016. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε /πληκτρολογήστε το τηλέφωνο με αριθμό 24802100.

Τμήμα Δημοσίων Έργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, 11/1/2016Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Νέες ποινές τροχαίας

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τηλεφ. Κατάλογος

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

112

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Δικτυακή πύλη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

Δημόσια Διαβούλευση

Enernetmob_Interreg-med Programme

Τελευταία Ενημέρωση στις: 05/03/2021 02:54:30 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων