Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Μελέτες Συμβούλων


Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών - Σχέδια για Μέτρα Κυκλοφοριακής Υφεσης


Τυπικά Σχέδια Μέτρων Κυκλοφοριακής Ύφεσης. Παρακαλώ δείτε τα επισυναπτόμενα.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.0 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.1α.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.4α.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.4β.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.4γ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.5α.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.5β.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.5γ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.5δ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.5ε.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.5στ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.7.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.8.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.9.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.10.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.11.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.12.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.12α.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.13.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.13α.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.14.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.15.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.16.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.17α.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.18.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.18α.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y.19.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M.K.Y. όλα τα σχέδια.pdf


Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Νέες ποινές τροχαίας

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τηλεφ. Κατάλογος

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

112

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Δικτυακή πύλη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

Δημόσια Διαβούλευση

Enernetmob_Interreg-med Programme

Τελευταία Ενημέρωση στις: 24/09/2021 12:03:22 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων