ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Άλλες Ανακοινώσεις


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/14/2018/Π(Α)


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

[Κανονισμός 31(4)]

Η σειρά κατάταξης των προσφορών αναφέρεται με επιφύλαξη αναφορικά με την ορθότητα των τιμών και την πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού που θα ελεγχθούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης
          Διαγωνισμός: Προμήθεια συστημάτων/εξαρτημάτων στηθαίων ασφαλείας
Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/14/2018/Π(Α)

Ημερομηνία Υποβολής: 03/08/2018

Α/Α
Όνομα Προσφέροντα
Ποσό (€)
1
UNISTEEL ΜΕΠΕ
475.420,50
2
DARIA TRADING LTD
500.305,00
3
ODOTECHNIKI LTD
524.171,90
4
SafeRoad RRS GmbH
540.669,10
5
AMELCO INDUSTRIES LTD
547.562,00
6
KISA METAL WORKS LTD
550.522,00
7
S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD
555.797,70
8
ERIMENDO LTD
555.942,60


Πίσω

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων