ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων


Kατασκευαστικές εργασίες στα πλαίσια του Πολεοδομικού Έργου για τη βελτίωση του δρόμου που συνδέει τη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ με τον παραλιακό δρόμο Λεμεσού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων, Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Δήμο Λεμεσού ανακοινώνει ότι, οι κατασκευαστικές εργασίες στα πλαίσια του Πολεοδομικού Έργου για τη βελτίωση του δρόμου που συνδέει τη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ με τον παραλιακό δρόμο Λεμεσού, από τη συμβολή του παραλιακού δρόμου με την οδό Κουμανδαρίας μέχρι την εκκλησία Αγίου Αντωνίου, συνεχίζονται κανονικά.

Από τη Δευτέρα 22/5/2017, θα αρχίσει η εκτέλεση εργασιών της επόμενης φάσης που αφορά το τμήμα της οδού Σιαφή από τη συμβολή της με την είσοδο/έξοδο προς Ανάπτυξη Παλιού Λιμανιού/Μαρίνα Λεμεσού μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αγίας Θέκλης.

Κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών το υπό αναφορά τμήμα της οδού Σιαφή θα είναι κλειστό και θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες τροχαίες διευθετήσεις:

(ι) Η τροχαία κυκλοφορία θα εκτραπεί στην οδό Αγίας Θέκλης η οποία θα μετατραπεί προσωρινά σε δρόμο αμφίδρομης διακίνησης.

(ιι) Το τμήμα της οδού Σιαφή νότια του κυκλικού κόμβου Παλιού Λιμανιού παρά το “Porto Bello” θα χρησιμοποιηθεί μόνο για είσοδο προς Ανάπτυξη Παλιού Λιμανιού και Μαρίνας Λεμεσού.

(ιιι) Δημιουργία προσωρινού κυκλικού κόμβου στη συμβολή της οδού Σιαφή με την είσοδο προς Ανάπτυξη Παλιού Λιμανιού/Μαρίνας Λεμεσού για σκοπούς "επαναστροφής" των οχημάτων που διακινούνται στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της Μαρίνας Λεμεσού με βόρεια κατεύθυνση

Οι κατασκευαστικές εργασίες της φάσης αυτής προβλέπεται να διαρκέσουν 3 μήνες και παράλληλα θα συνεχίσουν οι εργασίες κατασκευής διπλού ορθογωνικού οχετού στον ποταμό Γαρύλλη.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ο Δήμος Λεμεσού απολογούνται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλούν το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τις πιο πάνω προγραμματισμένες εργασίες μέσω της ιστοσελίδας www.traffic4cyprus.org.cy στην οποία δίνεται χαρτογραφική απεικόνιση των εργασιών και των επιπτώσεων τους στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια τους.


ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


19 Μαΐου, 2017


Πίσω

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων