Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


Ανακύκλωση –Διαχείριση Αποβλήτων

Ανακύκλωση –Διαχείριση Αποβλήτων

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα πρέπει να προωθήσει ενεργά την ανακύκλωση και την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.

2. Σας πληροφορώ ότι έχουν γίνει διευθετήσεις για την ανακύκλωση χαρτιού στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος και γι’ αυτό καλείται το προσωπικό όπως απορρίπτει σε ξεχωριστό καλάθι τα άχρηστα χαρτιά, τα οποία θα συλλέγουν οι καθαρίστριες σε ειδικές πράσινες σακούλες και θα τις τοποθετούν στους κάδους ανακύκλωσης που βρίσκονται στο ισόγειο. Για το σκοπό αυτό θα τοποθετηθεί σε κάθε γραφείο ένα δεύτερο πράσινο καλάθι στο οποίο θα τοποθετείται μόνο χαρτί. Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν κάδοι για ανακύκλωση αλουμινίου και πλαστικού στην καντίνα των Κεντρικών Γραφείων. Όσοι επιθυμούν να ανακυκλώνουν τα πιο πάνω υλικά να τα απορρίπτουν στους κάδους της καντίνας.

3. Ένας άλλος στόχος του σχεδίου είναι η μείωση της χρήσης του χαρτιού και αργότερα η χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού, το οποίο θα μας προμηθεύει το τυπογραφείο της Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια τα έγγραφα πέραν των τεσσάρων σελίδων θα πρέπει να τυπώνονται, όπου αυτό είναι δυνατό και στις δύο πλευρές της σελίδας. Καλούνται οι συνάδελφοι που έχουν εκτυπωτές με δυνατότητα εκτύπωσης και στις δύο πλευρές ( όπως Kyocera ecosys FS-1030D-ένδειξη Doublex) να εφαρμόζουν το μέτρο όπου είναι πρακτικά εφικτό. Επιπρόσθετα τα χρησιμοποιημένα μελάνια των εκτυπωτών και των φωτοτυπικών μηχανών καθώς και οι μπαταρίες θα πρέπει να επιστρέφονται στις αποθήκες και όχι να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια.

4. Ο ανάδοχος ανακύκλωσης προσφέρθηκε να τοποθετήσει παρόμοιους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού και στα κτίρια των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Δημοσίων Έργων, καθώς και στο Κεντρικό Εργαστήριο. Παρακαλείται το προσωπικό των πιο πάνω Γραφείων, όπως συμμετέχει ενεργά στην ανακύκλωση των πιο πάνω υλικών (χαρτί, μελάνια, μπαταρίες, αλουμίνιο, πλαστικό).

5. Παρακαλώ, όλο το προσωπικό όπως συνεργαστεί και συμμορφωθεί με τα πιο πάνω, ώστε το Τμήμα μας να συνεισφέρει σημαντικά στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.coronavirus

CyprusFlight Pass

Νέες ποινές τροχαίας

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τηλεφ. Κατάλογος

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

112

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Δικτυακή πύλη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

Δημόσια Διαβούλευση

Enernetmob_Interreg-med Programme

Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/04/2021 11:24:10 AM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων