Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 25/2018

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
[Κανονισμός 31(4)]
Η σειρά κατάταξης των προσφορών αναφέρεται με επιφύλαξη αναφορικά με την ορθότητα των τιμών και την πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού που θα ελεγχθούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης
Έργο:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ
Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 25/2018
Ημερομηνία Υποβολής: 29/5/2018
Α/Α
Όνομα Προσφέροντα
Ποσό ()
1
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΛΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ
53.866,00
2
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Χ’’ ΚΥΡΙΑΚΟΣ &ΥΙΟΙ ΛΤΔ
58.270,00
3
Μ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ &ΥΙΟΙ ΛΤΔ
55.970,00
4
TARZAS CONSTRUCTIONS LTD
50.588,00
5
SANCONY LTD
56.357,00Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

112

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Enernetmob_Interreg-med Programme

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Κοινωνικά

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/04/2019 12:17:15 PM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων