ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Άλλες Ανακοινώσεις


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 25/2018

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
[Κανονισμός 31(4)]
Η σειρά κατάταξης των προσφορών αναφέρεται με επιφύλαξη αναφορικά με την ορθότητα των τιμών και την πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού που θα ελεγχθούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης
Έργο:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ
Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 25/2018
Ημερομηνία Υποβολής: 29/5/2018
Α/Α
Όνομα Προσφέροντα
Ποσό ()
1
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΛΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ
53.866,00
2
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Χ’’ ΚΥΡΙΑΚΟΣ &ΥΙΟΙ ΛΤΔ
58.270,00
3
Μ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ &ΥΙΟΙ ΛΤΔ
55.970,00
4
TARZAS CONSTRUCTIONS LTD
50.588,00
5
SANCONY LTD
56.357,00


Πίσω

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων