ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Άλλες Ανακοινώσεις


Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ), Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ. ΛΚΑ.) 25/2015


v Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)

Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ. ΛΚΑ.) 25/2015


Θέμα Διαγωνισμού: Κατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος για το διαχωρισμό οικοπέδων του Συνοικισμού Αυτοστέγασης Εκτοπισμένων στο Ξυλοφάγου (Φάση Μ΄).

Ανάδοχος: FAP CONSTRUCTION LIMITED


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: €89.970


Πίσω

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων